Paul Tillich Genootschap

Klein historisch overzicht

Het Paul Tillich Genootschap stamt uit het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw. Op instigatie van dr. Teije Brattinga, die een dissertatie had geschreven over het Religieus Socialisme bij Paul Tillich kwam een groep Tillich-adepten bijeen in Den Bosch op de locatie van toen nog de St. Willibrordvereniging. Weldra kwam het tot een officiële oprichtings­vergadering in de Bergkerk te Utrecht, waarbij ook een afvaardiging van de Deutsche Paul Tillich Gesellschaft aanwezig was. Een studiekring kwam voortaan samen in Utrecht op vrijdagmiddag zo’n zes tot zeven keer per seizoen. Dat is inmiddels al zo’n vijfentwintig jaar het geval. Het genootschap stelt zich ten doel om de correlatieve theologie van Tillich meer bekendheid te geven in het Nederlandse taalgebied. Of beter nog: …de correlatieve manier van theologiseren meer bekendheid te geven. Naast het uitgeven van het blad Grens­verkeer werden er symposia georganiseerd en contacten onderhouden met de hierboven genoemde DPTG en de North American Paul Tillich Society (NAPTS). Ook zagen enkele publicaties het licht. Monografieën en een vertaling van ‘Biblische Religion und die Frage nach dem Sein.’ Het genootschap kent inmiddels een rijke geschiedenis, maar nieuwe impulsen en voortrekkers zijn van harte welkom. Vandaar het reactiveren van deze website. Wij hopen binnenkort weer wat meer in de o.t.t. te schrijven in plaats van in de v.v.t. 

Copyright © 2016. All Rights Reserved.