Paul Tillich Genootschap

Het Paul Tillich Genootschap is een klein doch illuster gezelschap van geïnteresserden in de theologie en filosofie van Paul Tillich. Ongeveer zes keer per jaar komen wij bijeen om een onderwerp te bestuderen dat direct of indirect betrekking heeft op het werk van Paul Tillich. Soms close reading van een van zijn teksten, soms wijken wij uit naar onderwerpen die wij met hem in verband kunnen brengen. Indachtig zijn correlatiemethode en brede visie hebben wij uitstapjes gemaakt naar b.v. de procesfilosofie van A.N. Whitehead en verdiepen wij ons op dit moment in de comperatieve filosofie van Ulrich Libbrecht.

 

Lees 'klein historisch overzicht'

 

 

studiebijeenkomst

De eerstvogende bijeenkomst is op

1 april 2026

Copyright © 2016. All Rights Reserved.